Stel hier je vraag

Misbruik of fraude melden

Vermoed je dat er misbruik is gemaakt van je persoonlijke gegevens, van je telefoon of je abonnement, dan willen wij graag de situatie onderzoeken. Neem contact met ons op en geef zoveel mogelijk concrete informatie, dan nemen we je verzoek in behandeling.

Niet het antwoord op je vraag?

Heb je je antwoord toch niet gevonden? Neem dan contact met ons op.

Ik wil contact