Stel hier je vraag

Wijzigen naam, bedrijfsnaam of persoonlijke gegevens

Hoe kan ik een naam, bedrijfsnaam of -vorm, geboortedatum of geslacht wijzigen in de T-Mobile administratie?

Een wijziging van maximaal twee letters in je achternaam, kun je telefonisch doorgeven. In zo'n geval gaat het namelijk meestal om een typfout.

Een grotere aanpassing in je achternaam of voorletters, het tussenvoegsel, je geboortedatum of geslacht kun je schriftelijk aan ons doorgeven, of in de T-Mobile Shop. 
• Hiervoor is een kopie of scan van je legitimatiebewijs nodig, waarop te zien is dat de gevraagde wijziging correct is. 
• Bij het aanpassen van je achternaam na een huwelijk is een kopie van de trouwakte nodig. Na een scheiding is een kopie van je legitimatiebewijs voldoende.

Als de gewenste gegevens niet overeenkomen met die op het legitimatiebewijs (of de trouwakte), voeren wij de wijziging niet door.

Je kunt het schriftelijke verzoek indienen via het contactformulier (onder 'E-mail ons') op onze website, per fax (06 1409 8972) of per post (T-Mobile Klantenservice BV, t.a.v. Mutaties, Postbus 16272, 2500 BG, Den Haag).
Let op! Vermeld in je verzoek altijd je mobiele nummer en/of klantnummer.

Zakelijk
Voor het aanpassen van de bedrijfsnaam of bedrijfsvorm, kun je een verzoek indienen via het contactformulier (onder 'E-mail ons').
De bedrijfsnaam moet wel overeenkomen met de registratie bij de Kamer van Koophandel.

Wil je een abonnement (laten) overnemen, dan kun je een aanvraag voor Contractovername doen.

Niet het antwoord op je vraag?

Heb je je antwoord toch niet gevonden? Neem dan contact met ons op.

Ik wil contact